Kontakty - zoznam

Meno Telefón a klapka E-mail Web
Almášiová Viera Doc.,MVDr.,PhD. +421 918967942 / 2528 viera.almasiova@uvlf.sk Web
Ambulancia chirurgie +421 915991474 / 2724
Ambulancia na klinike malých zvierat +421 917634340 / 2222
Andrejčáková Zuzana MVDr. +421 915984773 / 2526 zuzana.andrejcakova@uvlf.sk Web
Antožiová Vladimíra +421 915984587 / 2053 vladimira.antoziova@uvlf.sk
Árvaiová Anna JUDr. +421 915986736 / 2642 anna.arvaiova@uvlf.sk
Bačkorová Miriam RNDr.,PhD. +421 907532336 / 2336 miriam.backorova@uvlf.sk
Balajtyová Zuzana Ing. +421 915729361 / 3010 zuzana.balajtyova@uvlf.sk
Balážová Lýdia +421 915984596 / 2132 lydia.balazova@uvlf.sk
Ballová Ľudmila PharmDr. +421 907536280 / 6280 ludmila.ballova@uvlf.sk
Baranová Adriena Mgr. +421 917829562 / 8931 adriena.baranova@uvlf.sk Web
Baranová Darina MVDr.,PhD. +421 915986683 / 2920 darina.baranova@uvlf.sk
Baranová Mária Doc.RNDr.,PhD. +421 915984583 / 2033 maria.baranova@uvlf.sk
Barát Richard +421 907942863 / 3080 richard.barat@uvlf.sk
Bárdová Katarína MVDr.,PhD., MD +421 907778024 / 8024 katarina.kovacocyova@uvlf.sk
Bartko Miroslav Ing. +421 905907438 / 1180 miroslav.bartko@uvlf.sk
Bartková Valéria PhDr. +421 915984742 / 1210 valeria.bartkova@uvlf.sk
Bartúnek Anton RNDr. +421 903905885 / anton.bartunek@uvlf.sk
Bášti Roman roman.basti@uvlf.sk
Baštiová Ivana Bc. +421 917918359 / 2203 ivana.bastiova@uvlf.sk
Bedlovičová Zdenka RNDr. PhD. +421 915986748 / 1303 zdenka.bedlovicova@uvlf.sk
Bednáriková Etela +421 915984655 / 2233 etela.bednarikova@uvlf.sk
Bednáriková Veronika +421 905201682 / 1682 veronika.bednarikova@uvlf.sk
Behunová Zuzana +421 915986904 / 2633 zuzana.behunova@uvlf.sk
Beľušová Viera +421 905427953 / 7953 viera.belusova@uvlf.sk
Benediková Magdaléna magdalena.benedikova@uvlf.sk
Beňová Katarína doc. MVDr., PhD. +421 915984681 / 2321 katarina.benova@uvlf.sk
Bezáková Želmíra doc. RNDr., CSc. zelmira.bezakova@uvlf.sk
Bezegová Blažena
Bhide Katarína RNDr.,PhD. - MD katarina.bhide@uvlf.sk
Bhide Ramesh Mangesh doc. MVDr.,PhD. +421 915984604 / 2061 mangesh.bhide@uvlf.sk Web
Bílek Ján MVDr.,PhD. +421 917554664 / 4664 jan.bilek@uvlf.sk
Bindas Ľubor MVDr.,PhD. +421 915986725 / 2610 lubor.bindas@uvlf.sk
Bíreš Jozef Prof.MVDr.,DrSc. +421 905307681 / 2960 jozef.bires@uvlf.sk
Bláhovec Ján prof. Ing.,CSc. +421 915984622 / 2120 jan.blahovec@uvlf.sk
Bobrunková Jana Mgr. +421 915984002 / 1125 jana.bobrunkova@uvlf.sk
Bocková Eva RNDr.,PhD. eva.bockova@uvlf.sk
Bodnárová Libuša MVDr. +421 915986672 / 1270 libusa.bodnarova@uvlf.sk
Boľanovská Denisa +421 905063446 / 3446 denisa.bolanovska@uvlf.sk
Borovská Ľudmila +421 915984594 / 2114 ludmila.borovska@uvlf.sk
Borovská Mária +421 915984745 / 1215 maria.borovska@uvlf.sk
Bosáková Lenka RNDr. +421 915986728 / 2613 lenka.bosakova@uvlf.sk
Božiková Renáta Ing. +421 915984003 / 1130 renata.bozikova@uvlf.sk
Brandis Jana +421 917218031 / 1169 jana.brandis@uvlf.sk
Bučková Anna +421 918967939 / 1316
Bugarský Andrej Prof. JUDr., MVDr.,PhD. +421 915984593 / 2080 andrej.bugarsky@uvlf.sk
Bujdošová Zuzana RNDr. PhD. +421 917441885 / 2206 zuzana.bujdosova@uvlf.sk
Bujňák Lukáš MVDr.,PhD. +421 915986729 / 2614 lukas.bujnak@uvlf.sk
Buričová Zlaťa +421 915984699 / 2514
Bystrický Pavel Doc.MVDr.,PhD. +421 915990878 / 2003 pavel.bystricky@uvlf.sk Web
Cabadaj Rudolf Prof.MVDr.,PhD. +421 918967935 / 2077 rudolf.cabadaj@uvlf.sk
Capík Igor Doc.MVDr.,PhD. +421 915984661 / 2710 igor.capik@uvlf.sk
Cepková Martina Ing., MD martina.cepkova@uvlf.sk
Černota Silvester MVDr. +421 915986675 / 2803 silvester.cernota@uvlf.sk
Chandogová Edita Ing. +421 915991461 / 2904 edita.chandogova@uvlf.sk
Chriašteľová Darina Ing. +421 905907437 / 1181 darina.chriastelova@uvlf.sk
Chvojka Dušan MVDr. +421 907796749 / 6750 dusan.chvojka@uvlf.sk
Ciberej Juraj Prof.Ing.,CSc. +421 915984638 / 2210 juraj.ciberej@uvlf.sk
Cifruľáková Mária Mgr. +421 915984686 / 2506 maria.cifrulakova@uvlf.sk
Cigánková Viera Prof.MVDr.,PhD. +421 915984695 / 2511 viera.cigankova@uvlf.sk Web
Cimrová Viera +421 915984650 / 2227
Čížek Milan MVDr.,PhD. +421 918897334 / 5535 milan.cizek@uvlf.sk
Čížková Dáša MVDr., DrSc. +421 905201712 / 1712 dasa.cizkova@uvlf.sk Web
Čižmárik Anton PaedDr. +421 915984746 / 1220 anton.cizmarik@uvlf.sk
Čižmárová Janka MVDr. janka.cizmarova@uvlf.sk
Čonková Eva doc. MVDr.,PhD. +421 915984766 / 2405 eva.conkova@uvlf.sk
Čriepoková Zuzana MVDr., PhD. +421 915984663 / 2712 zuzana.criepokova@uvlf.sk
Csank Tomáš MVDr.,PhD. +421 915984587 / 2053 tomas.csank@uvlf.sk Web
Csökölyová Monika +421 915986752 / 2927 monika.csokolyova@uvlf.sk
Čupka Karol
Čuri Ján
Čurlík Ján MVDr.,PhD. +421 915984642 / 2215 jan.curlik@uvlf.sk
Cvekušová Imelda +421 915984575 / 2834 imelda.cvekusova@uvlf.sk
Daduľáková Iveta
Daduľáková Júlia +421 917643522 / 1179 julia.dadulakova@uvlf.sk
Dancák Imrich +421 915984703 / 2522
Dancáková Marta +421 915984605 / 2062 marta.dancakova@uvlf.sk
Danišová Oľga MVDr. +421 918997626 / 7626 olga.danisova@uvlf.sk
Danko Ján Prof.MVDr.,PhD. +421 915984675 / 2500 jan.danko@uvlf.sk
Demčišák Ladislav +421 915984772 / 2505
Demeová Alena Ing. +421 915984739 / 2243 alena.demeova@uvlf.sk
Demeter Adam MVDr. adam.demeter@uvlf.sk
Demeterová Mária Doc.MVDr.,PhD. +421 915986721 / 2601 maria.demeterova@uvlf.sk
Derianová Renáta
Dianovský Ján Prof.MVDr.,PhD. +421 915984676 / 2550 jan.dianovsky@uvlf.sk
Dičáková Zuzana RNDr.,PhD. +421 915984753 / 2007 zuzana.dicakova@uvlf.sk
Diškant Juraj +421 915992257
Diškantová Mária +421 905405908 / 5908
Dolná Mária Ing. +421 905724832 / 4832 maria.dolna@uvlf.sk
Drábik Ondrej
Drahovská Zuzana MVDr.,PhD., MD - zast. MVDr. Zuzana Farbáková, PhD. +421 905423144 / 3144 zuzana.drahovska@uvlf.sk
Dranga Imrich +421 917637800 / 2954
Draskóczyová Zuzana Bc. zuzana.draskoczyova@uvlf.sk
Drážovská Monika MVDr., PhD. +421 905201743 / 1743 monika.drazovska@uvlf.sk
Dudríková Eva Doc.MVDr.,PhD. +421 915984582 / 2032 eva.dudrikova@uvlf.sk
Dulová Alžbeta Bc. +421 915984754 / 2055 alzbeta.dulova@uvlf.sk
Durkaj Drahoslav +421 915992257
Dvorská Oľga Mgr. +421 915984014 / 1213 olga.dvorska@uvlf.sk
Džuňa Pavol
Eftimová Jarmila Doc.,Ing.,CSc. +421 917879375 / 1309 jarmila.eftimova@uvlf.sk
Eibenová Andrea Mgr. +421 915984743 / 1212 andrea.eibenova@uvlf.sk Web
Elečko Juraj MVDr.,CSc. +421 915986734 / 2640 juraj.elecko@uvlf.sk
Fabrici Milan +421 915986957 / 1409
Faixová Zita Prof.MVDr.,PhD. +421 915984704 / 2551 zita.faixova@uvlf.sk
Falis Marcel Doc.MVDr.,PhD. +421 915984682 / 2401 marcel.falis@uvlf.sk
Farbáková Jana MVDr.,PhD. +421 905423144 / 3144 jana.farbakova@uvlf.sk
Farkašová Marcela , MD - zast. Tormašiová Mária marcela.farkasova@uvlf.sk
Farkašová Zuzana MVDr., PhD. +421 905201646 / 1646 zuzana.farkasova@uvlf.sk Web
Fedorčák Štefan +421 915984729 / 1154 stefan.fedorcak@uvlf.sk
Fedorová Monika PharmDr. +421 917171068 / 2094 monika.fedorova@uvlf.sk
Fehér Michal Mgr. +421 907827271 / 2835 lekaren@uvlf.sk
Fehérová Jiřína
Fejsáková Magdaléna MVDr.,PhD. +421 917171103 / 2310 magdalena.fejsakova@uvlf.sk
Ferko Marek Ing. +421 905358091 / 3303
Ferková Renáta +421 915984685 / 2404 renata.ferkova@uvlf.sk
Fialkovičová Mária MVDr.,PhD. +421 915986681 / 2913 maria.fialkovicova@uvlf.sk
Figurová Mária MVDr.,PhD. +421 917 115295 / 1310 maria.figurova@uvlf.sk
Filipová Viera Ing. +421 915984731 / 1171 viera.filipova@uvlf.sk
Florián Martin +421 918390175 / 1005 martin.florian@uvlf.sk
Franko Jaroslav jaroslav.franko@uvlf.sk
Franková Marcela marcela.frankova@uvlf.sk
Fusek František +421 905570214 / 1009
Gajdošová Beata PaedDr. +421 915984748 / 1221 beata.gajdosova@uvlf.sk
Gaľašová Melánia +421 915984710 / 2557 melania.galasova@uvlf.sk
Galdíková Martina MVDr.,PhD. +421 905642375 martina.galdikova@uvlf.sk
Gallová Anna Ing. +421 915984007 / 1177 anna.gallova@uvlf.sk
Gálová Jana MVDr.,PhD. +421 915986680 / 2912 jana.galova@uvlf.sk
Garčárová Monika MVDr. +421 915986746 / 1281 monika.garcarova@uvlf.sk
Goldová Mária Doc. MVDr., PhD. +421 915984633 / 2202 maria.goldova@uvlf.sk
Gomolčáková Mária +421 915991463 / 1283 maria.gomolcakova@uvlf.sk
Gonová Dana
Gramátová Diana
Grančák Štefan Ing. +421 915729363 / 3030 stefan.grancak@uvlf.sk
Grega Matej
Grega Tomáš +421 915912447 / 1157 tomas.grega@uvlf.sk
Gregorovičová Ľudmila +421 915986742 / 1272
Gregová Gabriela MVDr.,PhD. +421 917171102 / 2309 gabriela.gregova@uvlf.sk
Gregová Henrieta
Gregová Monika
Gregová Natália +421 915984733 / 1174 natalia.gregova@uvlf.sk
Gregová Petra Bc., MD - zastupuje Tureková Renáta, MVDr. +421 915984732 / 2933 petra.gregova@uvlf.sk
Gregová Renáta +421 905472883 / 2883
Gulyás Róbert
Gungl Karol +421 905120668 / 1187 karol.gungl@uvlf.sk
Gunglová Oľga +421 915984610 / 2083 olga.gunglova@uvlf.sk
Guzová Jana Ing. +421 917218031 / 1169 guzova@uvlf.sk
Hadbavný Michal Ing.,CSc. +421 907980997 / 1200 michal.hadbavny@uvlf.sk
Hajdeckerová Ľubica +421 917455535 / 1121 doktorandi@uvlf.sk
Hájovská Katarína MVDr.,PhD. - neplatené voľno
Hajsáková Soňa Mgr. +421 915984749 / 2075 sona.hajsakova@uvlf.sk
Halán Miloš MVDr.,PhD. +421 915984667 / 2302 milos.halan@uvlf.sk
Harvanová Jarmila RNDr.,PhD. +421 917990613 / 6749 jarmila.harvanova@uvlf.sk
Haščáková Milada Mgr. +421 915986728 / 2613 milada.hascakova@uvlf.sk
Havrila Vladimír
Havrilová Jana Ing. +421 915984015 / 1241 jana.havrilova@uvlf.sk
Hedmegová Martina MVDr. martina.hedmegova@uvlf.sk
Heinová Dagmar Doc.MVDr.,CSc. +421 915984619 / 2111 dagmar.heinova@uvlf.sk
Herich Róbert Doc.MVDr.,PhD. +421 915984709 / 2556 robert.herich@uvlf.sk
Hisira Vladimír MVDr.,PhD. +421 915986692 / 2953 vladimir.hisira@uvlf.sk
Hluchý Marián MVDr.,PhD. +421 915984662 / 2711 marian.hluchy@uvlf.sk
Hochmann Jaroslav Mgr. +421 917763106 / 1300 jaroslav.hochmann@uvlf.sk
Hojo Ladislav Ing. +421 918719129 / 9130 ladislav.hojo@uvlf.sk
Holečková Beáta Doc.RNDr.,PhD. +421 915984716 / 2582 beata.holeckova@uvlf.sk Web
Hollá Gabriela +421 915984006 / 1173 gabriela.holla@uvlf.sk
Holovská Katarína Doc.,MVDr.,PhD. +421 915984696 / 2512 katarina.holovska@uvlf.sk Web
Hönschová Irena +421 917990613 / 6749 irena.honschova@uvlf.sk
Horňák Slavomír MVDr.,PhD. +421 915984665 / 2727 slavomir.hornak@uvlf.sk
Horňáková Ľubica MVDr. +421 917171104 / 2831 lubica.hornakova@uvlf.sk
Horný Milan PharmDr. +421 918706886 / 6886 milan.horny@uvlf.sk
Hrabovská Jolana +421 917624259 / 2121 jolana.hrabovska@uvlf.sk
Hreško Šamudovská Alena MVDr., PhD. +421 908803032 / 3032 alena.samudovska@uvlf.sk
Hricková Marta
Hriczišonová Katarína Mgr. +421 915984004 / 1132 katarina.hriczisonova@uvlf.sk
Hriczišonová Viera +421 915984651 / 2228 viera.hriczisonova@uvlf.sk
Hromada Rudolf MVDr.,PhD. +421 917171106 / 2312 rudolf.hromada@uvlf.sk
Hrušková Tatiana RNDr. +421 915984616 / 2106 tatiana.hruskova@uvlf.sk
Hudák Alexander Doc.RNDr.,PhD. +421 917360631 / 2115 alexander.hudak@uvlf.sk
Hura Vladimír MVDr.,PhD. +421 915984717 / 2801 vladimir.hura@uvlf.sk
Hurníková Zuzana MVDr.,PhD. +421 905338407 / 9995 zuzana.hurnikova@uvlf.sk
Hurtuková Silvia Mgr. +421 917340539 / 1189 silvia.hurtukova@uvlf.sk
Húska Miroslav MVDr.,PhD. +421 915986902 / 2973 miroslav.huska@uvlf.sk
Husnajová Eva +421 915984770 / 2406 eva.husnajova@uvlf.sk
Iglodyová Adriana MVDr.,PhD. +421 907529871 / 9871 adriana.iglodyova@uvlf.sk
Ignáczová Viera Ing. +421 915984612 / 2102 viera.ignaczova@uvlf.sk
Ihnačáková Mária
Ivanová Helena +421 915984775 / 2583 helena.ivanova@uvlf.sk
Jacková Anna MVDr.,PhD. +421 915984648 / 2225 anna.jackova@uvlf.sk
Jacková Daniela +421 918967936 / 1313 daniela.jackova@uvlf.sk
Jacková Zuzana +421 915991458 / 2703
Jakim Milan +421 905957823 / 3307
Jakimová Jana +421 905543525 / 3308
Jančíková Viera JUDr. +421 905430204 / 1141 viera.jancikova@uvlf.sk
Janega Peter
Janošiková Anna +421 915984635 / 2205
Jazdecký areál - vrátnica +421 918739929 / 1321
Jergová Emília
Jesenská Mária RNDr.
Jevinová Pavlína MVDr.,PhD. +421 915984752 / 2006 pavlina.jevinova@uvlf.sk
Jusková Michaela +421 908808500 / 2704
Jusková Stella +421 915984768 / 2308 stella.juskova@uvlf.sk
Kábrtová Beáta +421 915984689 / 2411 beata.kabrtova@uvlf.sk
Kachnič Ján MVDr.,PhD. + 421 917171103 jan.kachnic@uvlf.sk
Kadaši Marián MVDr. PhD. +421 915984660 / 1145 marian.kadasi@uvlf.sk
Karaffová Viera MVDr.,PhD. +421 905871840 / 2585 viera.karaffova@uvlf.sk
Karamanová Michaela MVDr., PhD. +421 918390214 / 1006 michaela.karamanova@uvlf.sk
Karnišová Martina +421 918747435 / 2051 martina.karnisova@uvlf.sk
Karolová Renáta Ing. +421 915984634 / 2204 renata.karolova@uvlf.sk
Kašperová Emília +421 915991457 / 1318 emilia.kasperova@uvlf.sk
Katona Vladimír Mgr. +421 907798949 / 8949 vladimir.katona@uvlf.sk
Katreniaková Estera +421 917879376 / 2052 estera.katreniakova@uvlf.sk
Katreniaková Soňa +421 915984722 / 1131 sona.katreniakova@uvlf.sk
Kecerová Darina
Kiktová Alžbeta +421 915984585 / 2036
Kiraľvargová Gabriela +421 915986735 / 2641 gabriela.kiralvargova@uvlf.sk
Király Ján RNDr.,PhD. +421 915984749 / 2075 jan.kiraly@uvlf.sk
Kišiday František
Klapáčová Katarína MVDr.,PhD. +421 915984774 / 2525 katarina.klapacova@uvlf.sk
Klein Ondrej
Klik Igor +421 917597907 / 1194 igor.klik@uvlf.sk
Klimová Valéria
Klinika koní - služba +421 907771990 / 2882
Klinika koní – ošetrovatelia +421 915984755 / 2811
Klinika vtákov +421 915986676 / 2910
Kmec Peter +421 915986754 / 1403
Kmecová Mária
Kočišová Alica Doc. MVDr., PhD. +421 915984641 / 2214 alica.kocisova@uvlf.sk
Kolář Jozef Doc.RNDr.,CSc. jozef.kolar@uvlf.sk
Kolenič Peter Ing. +421 905350524 / 1017 peter.kolenic@uvlf.sk
Kolesár Jaroslav +421 915986730 / 2615
Kolesárová Mária RNDr.,PhD. +421 907796740 / 6740 maria.kolesarova@uvlf.sk
Komorová Petronela Ing.,PhD. petronela.komorova@uvlf.sk
Konvičná Jana RNDr. +421 915986720 / 2975 jana.konvicna@uvlf.sk
Kopčáková Viera +421 918180633 / 2037 viera.kopcakova@uvlf.sk
Korének Marian MVDr.,CSc. +421 915984620 / 2112 marian.korenek@uvlf.sk
Koréneková Beáta MVDr.,PhD. +421 915986732 / 2621 beata.korenekova@uvlf.sk Web
Korim Peter Doc.MVDr.,PhD. +421 915984609 / 2082 peter.korim@uvlf.sk
Korimová Jana MVDr.,Ing. +421 915370636 / 2086 jana.korimova@uvlf.sk
Korytár Ľuboš MVDr.,PhD. +421 907816472 / 6472 lubos.korytar@uvlf.sk
Košárová Anna +421 915986745 / 2914
Koščo Ján MVDr. +421 917171105 / 2311 jan.kosco@uvlf.sk
Koščová Jana MVDr.,PhD. +421 905480897 / 1002 jana.koscova@uvlf.sk
Koščová Lenka MVDr.,PhD. +421 917643521 / 2209 lenka.koscova@uvlf.sk Web
Kostecká Zuzana Doc.MVDr.,PhD. +421 915984621 / 2113 zuzana.kostecka@uvlf.sk
Košúth Peter MVDr.,PhD. +421 915984639 / 2212 peter.kosuth@uvlf.sk Web
Košuthová Hedviga RNDr.,PhD. +421 915991464 / 2016 hedviga.kosuthova@uvlf.sk
Kosyková Helena
Kottferová Jana Prof.MVDr.,PhD. +421 915984670 / 2305 jana.kottferova@uvlf.sk
Kováč Gabriel Prof.MVDr.,DrSc. +421 915984597 / 2950 gabriel.kovac@uvlf.sk
Kováčová Katarína +421 915984601 / 2035 katarina.kovacova@uvlf.sk
Kovalkovičová Natália Doc.MVDr.,PhD. natalia.kovalkovicova@uvlf.sk
Kozáčková Mária Ing. +421 915984701 / 2520 maria.kozackova@uvlf.sk
Kožár Martin MVDr.,PhD. +421 903584258 martin.kozar@uvlf.sk
Kožárová Ivona Doc.MVDr.,PhD. +421 915984757 / 2012 ivona.kozarova@uvlf.sk Web
Krajčovičová Andrea +421 905383374 / 1414 andrea.krajcovicova@uvlf.sk
Krajňák Vladimír Ing. +421 907827280 / 1156 vladimir.krajnak@uvlf.sk
Krčmáriková Michaela Mgr. +421 908 807840 / 7840 michaela.krcmarikova@uvlf.sk
Kremeň Jozef Ing. +421 918897259 / 5678 kremen@uvlf.sk
Krepelková Zuzana MVDr. zuzana.krepelkova@uvlf.sk
Krešáková Lenka MVDr., PhD. +421 907796772 / 6772 lenka.kresakova@uvlf.sk
Krettová Edita Ing. +421 918 455 706 / 1115 edita.krettova@uvlf.sk
Kronovetter Peter +421 905500176 / 1008
Krupicer Ivan MVDr.,CSc. krupicer@uvlf.sk
Kučerová Zdenka
Kuchta Ondrej +421 903442390 / 2390 ondrej.kuchta@uvlf.sk
Kundríková Ľudmila PhDr. +421 915984558 / 1124 ludmila.kundrikova@uvlf.sk
Kurayová Mária +421 915986722 / 2109 maria.kurayova@uvlf.sk
Kurhajec Slavomír PharmDr. +421 907536956 / 6956 slavomir.kurhajec@uvlf.sk
Kuricová Mária MVDr.,PhD. +421 915742532 / 2532 maria.kuricova@uvlf.sk
Kurjanová Katarína +421 918997628 / 7628 katarina.kurjanova@uvlf.sk
Kúššová Dana +421 915984727 / 1151 dana.kussova@uvlf.sk
Laboratórium bakteriológie +421 915984749 / 2075
Laboratórium Kliniky ošípaných +421 915697724 / 2720
Laboratórium Kliniky prežúvavcov +421 915986720 / 2975
Laboratórium LBMI +421 918180635 / 2039
Laboratórium patológie +421 915992260 / 2559
Laboratórium virológie +421 915984587 / 2053
Lacková Tatiana Ing., MD - zastupuje Kolenič Peter, Ing. +421 915984736 / 1184 tatiana.lackova@uvlf.sk
Lacková Zuzana MVDr., PhD. +421 915984580 / 1412 zuzana.lackova@uvlf.sk Web
Ladislav Takáč Ing.,PhD. +421 918967941 / 2085 ladislav.takac@uvlf.sk
Laktičová Veszelits Katarína MVDr.,PhD. +421 917443203 / 2084 katarina.veszelitslakticova@uvlf.sk
Lardelli Denisa Bc. +421 915986682 denisa.lardelli@uvlf.sk
Lazar Gabriel MVDr.,CSc. +421 915991460 / 2833 lazarg@uvlf.sk
Lazár Peter Doc.MVDr.,PhD. +421 915984569 / 2211 peter.lazar@uvlf.sk
Lazárová Gizela +421 915984723 / 2807 gizela.lazarova@uvlf.sk
Lazúr Marián +421 907741481 / marian.lazur@uvlf.sk
Ledecký Valent Prof.MVDr.,CSc. +421 915984574 / 2700 valent.ledecky@uvlf.sk
Legáth Jaroslav Prof.MVDr.,CSc. +421 905442824 / 1199 jaroslav.legath@uvlf.sk
Legáthová Janka Ing. +421 915984005 / 1152 janka.legathova@uvlf.sk
Lehocký Ján Doc.MVDr.,PhD. +421 905578707 / 2990
Lenártová Viera Prof.Ing.,CSc. +421 915992256 / 2108 viera.lenartova@uvlf.sk
Lengyelová Alena Mgr. +421 905565995 / 5995 alena.legyelova@uvlf.sk
Lenhardt Ľudovít Prof.MVDr.,PhD. +421 915984706 / 2553 ludovit.lenhardt@uvlf.sk
Letková Valéria Prof.MVDr.,PhD. +421 905391787 / 2200 valeria.letkova@uvlf.sk
Levkut Martin MVDr.,PhD. +421 905472877 / 2877 martin.levkut@uvlf.sk
Levkut Mikuláš Prof.MVDr.,DrSc. +421 915984705 / 2552 mikulas.levkut@uvlf.sk
Levkutová Mária Prof.MVDr.,PhD. +421 915984652 / 2230 maria.levkutova@uvlf.sk
Link Róbert MVDr.,PhD. +421 915986696 / 2971 robert.link@uvlf.sk
Lipták Ján Ing. +421 918967938 / 1314 jano.liptak@uvlf.sk
Lipták Tomáš MVDr., PhD. +421 917171069 / 2702 tomas.liptak@uvlf.sk
Lohajová Ľuboslava MVDr.,PhD. +421 915984615 / 2105 luboslava.lohajova@uvlf.sk
Lukáč Branislav MVDr. +421 915984576 / 2707 branislav.lukac@uvlf.sk
Lukáč Štefan +421 915965268 / 2926
Lukáčová Katarína +421 915984570 / 2216 katarina.lukacova@uvlf.sk
Luptaková Lenka MVDr.,PhD. +421 918919686 / 2323 lenka.luptakova@uvlf.sk Web
Macák Vladimír Doc.MVDr.,PhD. +421 915984692 / 2804 vladimir.macak@uvlf.sk
Mačanga Ján MVDr.,PhD. +421 915986759 / 1408 jan.macanga@uvlf.sk
Macko Marek +421 905175057 / 3070 marek.macko@uvlf.sk
Macková Iveta Ing. +421 905162403 / 1183 iveta.mackova@uvlf.sk
Maďar Marián MVDr. marian.madar@uvlf.sk
Maďari Aladár MVDr.,PhD. +421 905998342 / 2929 aladar.madari@uvlf.sk Web
Magic Dušan Prof.MVDr.,PhD.
Major Peter MVDr.,PhD. +421 915986676 / 2910 peter.major@uvlf.sk
Majorossi Zoltán
Maková Alžbeta +421 905485430 / 5430
Maková Zuzana MVDr.,PhD. +421 915984711 / 2570 zuzana.makova@uvlf.sk
Maľa Pavel Doc.MVDr.,PhD. +421 915984581 / 2031 pavel.mala@uvlf.sk
Maľová Jana MVDr.,PhD. +421 915986955 / 2220 jana.malova@uvlf.sk
Maloveská Marcela MVDr., PhD. +421 905201664 / 1664 marcela.maloveska@uvlf.sk Web
Mandelík René MVDr.,PhD. +421 915986908 / 2207 rene.mandelik@uvlf.sk
Mandelíková Andrea Bc. +421 915986744 / 1274 andrea.mandelikova@uvlf.sk
Maráček Imrich Prof.MVDr.,DrSc. imrich.maracek@uvlf.sk
Marčeková Eva +421 915984560 / 2014 eva.marcekova@uvlf.sk
Marcin Andrej MVDr.,Bc.,CSc. +421 908610382 / 1004 andrej.marcin@uvlf.sk Web
Marcinčák Slavomír MVDr.,PhD. +421 915984756 / 2011 marcincak@uvlf.sk
Marcinčáková Dana MVDr.,PhD. +421 917355747 / 2408 marcincakova@uvlf.sk
Mareková Viera +421 915984594 / 2114 viera.marekova@uvlf.sk
Maretta Milan Prof.MVDr.,DrSc. +421 915984741 / 1202 maretta@uvlf.sk
Marettová Elena Doc.MVDr.,PhD. +421 915984687 / 2501 elena.marettova@uvlf.sk
Marholdová Zlata +421 908803941 / 1242 zlata.marholdova@uvlf.sk
Martoníková Eva
Mártonova Mária MVDr.,PhD. +421 915984618 / 2110 maria.martonova@uvlf.sk
Maskaľová Iveta MVDr.,PhD. +421 915986726 / 2611 iveta.maskalova@uvlf.sk
Máté Dionýz Prof.MVDr.,PhD. +421 905579558 / 2000 mate@uvlf.sk
Matová Jana +421 915986749 / 1304 matova@uvlf.sk
Matta Stanislav Ing. +421 918967420 / 1159 stanislav.matta@uvlf.sk
Mazáň Štefan RNDr. +421 917879390 / 1193 stefan.mazan@uvlf.sk
Mazúr Ladislav +421 917829561 / 8930 ladislav.mazur@uvlf.sk
Megyesi Štefánia PharmDr., MSc. +421 908923056 / 4784 stefania.megyesiova@uvlf.sk
Mertinková Otília +421 915923195 / 1122 sekretariat@uvlf.sk
Merva Oliver MVDr. +421 915986753 / 2726 oliver.merva@uvlf.sk
Mesarčová Lýdia MVDr.,PhD. lydia.mesarcova@uvlf.sk
Michaľov Igor Ing. +421 905292677 / 3060 igor.michalov@uvlf.sk
Mihok Tomáš MVDr., PhD. +421 918919687 / 2219 tomas.mihok@uvlf.sk
Mihoková Mária
Mikula Andrej +421 915984008 / 1190 andrej.mikula@uvlf.sk
Miňo Igor Ing., PhD. igor.mino@uvlf.sk
Miškufová Vilma
Mitrová Anna
Mitrová Renáta Bc. +421 908863015 renata.mitrova@uvlf.sk
Mojžišová Jana Dr. h. c. prof.MVDr.,PhD. +421 55 2981112 jana.mojzisova@uvlf.sk
Molnár Ladislav MVDr.,PhD. +421 908477082 / 7313 ladislav.molnar@uvlf.sk
Moňok František +421 908073188 / 8480 frantisek.monok@uvlf.sk
Moňoková Martina Ing., MD - zast. Veronika Šoltýsová +421 917171070 / 3000 martina.monokova@uvlf.sk
Moňoková Milena Ing. +421 917982176 / 2905 milena.monokova@uvlf.sk
Mravec Vladimír
Mrázko Stanislav
Mudroň Pavol Prof.MVDr.,PhD. +421 915986901 / 2952 pavol.mudron@uvlf.sk
Mudroňová Dagmar MVDr.,PhD. +421 915986954 / 1502 dagmar.mudronova@uvlf.sk
Müllerová Mária maria.mullerova@uvlf.sk
Naď Pavel Doc.MVDr.,PhD. +421 907923235 / 2602 pavel.nad@uvlf.sk Web
Nagy Jozef Prof.MVDr.,PhD. +421 915984010 / 2002 jozef.nagy@uvlf.sk
Nagy Oskar Doc.MVDr.,PhD. +421 915986695 / 2974 oskar.nagy@uvlf.sk
Nagyová Alena MVDr.,PhD. +421 918800826 / 1203 alena.nagyova@uvlf.sk
Nagyová-Tkáčová Ľudmila
Návesňáková Andrea Mgr. +421 907798907 / 8907 andrea.navesnakova@uvlf.sk
Nemcová Radomíra doc. MVDr.,PhD. +421 907919525 / 1501 radomira.nemcova@uvlf.sk
Nohaj Viktor +421 915986756 / 1405
Nováková Emília
Nováková Renáta
Novotná Eliška Ing. +421 915984678 / 2808 eliska.novotna@uvlf.sk
Novotná Jurkuláková Lucia MVDr. +421 905423138 / 3138 lucia.jurkulakova@uvlf.sk
Novotný František Prof.MVDr.,PhD. +421 915984693 / 2805 frantisek.novotny@uvlf.sk
Novotný Jaroslav MVDr.,PhD. +421 915986697 / 2972 jaroslav.novotny@uvlf.sk Web
Novysedláková Marta Mgr. +421 915992808 / 1282 marta.novysedlakova@uvlf.sk
NRL +421 905442824 / 1199
Ogurčák Miroslav +421 905265628 miroslav.ogurcak@uvlf.sk
Ogurčáková Petra MVDr. +421 905660030 / 1016 petra.ogurcakova@uvlf.sk
Onda Štefan +421 905492432 / 3304
Ondrašovičová Silvia MVDr.,CSc. +421 915984702 / 2521 silvia.ondrasovicova@uvlf.sk
Ondrejka Róbert Doc.MVDr.,PhD. +421 915984657 / 2240 robert.ondrejka@uvlf.sk
Ondrejková Anna Doc.MVDr.,PhD. +421 915984647 / 2223 anna.ondrejkova@uvlf.sk
Oravcová Alžbeta
Oreničová Danka +421 908875444 / 5444 danka.orenicova@uvlf.sk
Oružinská Beáta +421 905295488 / 2978 beata.oruzinska@uvlf.sk
Ošetrovatelia Klinika ošípaných +421 915992257 / 2959
Ošetrovatelia Klinika prežúvavcov +421 915984589 / 2957
Pahulyiová Ivana Mgr. +421 917833460 / 2221 ivana.pahulyiova@uvlf.sk
Palenčárová Natália Mgr. +421 915986743 / 1273 natalia.palencarova@uvlf.sk
Pancák František
Pancáková Iveta +421 915984712 / 2571 iveta.pancakova@uvlf.sk
Pancurák Jaroslav +421 915986911 / 1308
Pancuráková Gabriela +421 915984697 / 2513 gabriela.pancurakova@uvlf.sk
Pandula Blažej Ing. blazej.pandula@uvlf.sk
Paulíková Iveta MVDr.,PhD. +421 915986694 / 2955 iveta.paulikova@uvlf.sk
Paulíková Michaela Ing. +421 915742534 / 2534 zas@uvlf.sk
Pavelková Elena +421 907210396 / 2768 elena.pavelkova@uvlf.sk
Pavelová Agáta
Pavľak Alexander MVDr. +421 917714605 / 2063 alexander.pavlak@uvlf.sk Web
Pavľak Marián MVDr. +421 915986914 / 1320 marian.pavlak@uvlf.sk
Pavlíková Margita
Pavlovič Štefan +421 915986730 / 2615
Pčola Martin martin.pcola@uvlf.sk
Perháčová Lenka +421 907798847 / 8847 lenka.perhacova@uvlf.sk
Perháčová Mária +421 915984590 / 1275 maria.perhacova@uvlf.sk
Pešková Adriana +421 915984578 / 2723 adriana.peskova@uvlf.sk
Peťko Branislav Doc.MVDr.,DrSc. +421 903623343 / 3343 branislav.petko@uvlf.sk
Petríková Oľga +421 915986906 / 2956 olga.petrikova@uvlf.sk
Petrilla Vladimír MVDr.,PhD. +421 907778025 / 8025 vladimir.petrilla@uvlf.sk
Petrillová Monika Mgr. +421 915984744 / 1214 monika.petrillova@uvlf.sk Web
Petro Vladimír Ing. +421 915984728 / 1153 vladimir.petro@uvlf.sk
Petrovič Vladimír MVDr.,PhD. +421 907816486 / 6486 vladimir.petrovic@uvlf.sk
Petrovová Eva MVDr.,PhD. +421 917637799 / 2507 eva.petrovova@uvlf.sk Web
Piešová Elena MVDr.,PhD. +421 915984715 / 2581 elena.piesova@uvlf.sk
Pilipčinec Emil Prof.MVDr.,PhD. +421 905899434 / 1112 emil.pilipcinec@uvlf.sk
Pipová Monika Doc.MVDr.,PhD. +421 915984562 / 2020 monika.pipova@uvlf.sk
Pirník Zdenko PharmDr.,PhD. +421 917515610 / 5324 zdenko.pirnik@uvlf.sk
Pirochová Anna
Pistl Juraj Prof.MVDr.,PhD. +421 915984588 / 2054 juraj.pistl@uvlf.sk Web
Pistráková Martina Ing. +421 915655444 / 5445 martina.pistrakova@uvlf.sk
Pleva Ján Prof.MVDr.,DrSc. +421 915984566 / 2024 jan.pleva@uvlf.sk
Plichta Tomáš
Popelka Peter Doc.MVDr.,PhD. +421 915984751 / 2005 peter.popelka@uvlf.sk
Pošivák Ján MVDr.,PhD. +421 915984645 / 2806 jan.posivak@uvlf.sk
Pošiváková Serena MVDr. +421 915984573 / 2241 serena.posivakova@uvlf.sk
Pošiváková Terézia RNDr., PhD. +421 905472852 / 2852 terezia.posivakova@uvlf.sk
Pristašová Iveta iveta.pristasova@uvlf.sk
Prokeš Marián MVDr.,PhD. +421 905568677 / 2218 marian.prokes@uvlf.sk
Prosektori - Patológia +421 915992259 / 2560
Pučanová Alena +421 917340537 / 2224 alena.pucanova@uvlf.sk
Pulík Peter
Pulz Eduard +421 915986757 / 1406
Pustý Peter +421 918119745 / 9745 peter.pusty@uvlf.sk
Rabišková Miloslava Prof.PharmDr.,CsC. miloslava.rabiskova@uvlf.sk
Rachvalová Emília +421 915984734 / 1176 rachvalova@uvlf.sk
Račka Karol MVDr. +421 918728848 / 1120 karol.racka@uvlf.sk
Ráczová Eva Ing. +421 905102784 / 1155 eva.raczova@uvlf.sk
Rada ZO OZ PŠaV UVLF +421 915986915 / 1105
Ratkošová Mária +421 915984737 / 1192
Rédayová Gabriela +421 915984656 / 2235
Regecová Ivana MVDr.,PhD. +421 918997630 / 7630 ivana.regecova@uvlf.sk
Reichel Peter prof.MVDr.,CSc. +421 908976819 / 2970 peter.reichel@uvlf.sk
Revajová Viera Doc.MVDr.,PhD. +421 915984708 / 2555 viera.revajova@uvlf.sk
Roško Matej Mgr. +421 908717730 / 3090 matej.rosko@uvlf.sk
Rozhanovce - vrátnica +421 918919742 / 1410
Rozman Antoliková Natália PharmDr. +421 907796752 / 6752 natalia.antolikova@uvlf.sk
Rožňovjaková Mária
Rusnáková Mária Mgr. +421 917869914 / 9914 maria.rusnakova@uvlf.sk
Sabo Rastislav MVDr.,PhD. +421 915984688 / 2410 rastislav.sabo@uvlf.sk
Sabolová Alena +421 915984577 / 2713 alena.sabolova@uvlf.sk
Sabolová Jolana
Sabová Lucia MVDr.,PhD. lucia.sabova@uvlf.sk
Saidová Ingrid +421 915984591 / 1172 ingrid.saidova@uvlf.sk
Šalamúnová Slavomíra RNDr., PhD. +421 907796763 / 6763 slavomira.salamunova@uvlf.sk
Salayová Aneta RNDr.,PhD. +421 915986748 / 1303 aneta.salayova@uvlf.sk
Sasáková Naďa MVDr.,PhD. +421 915984672 / 2307 nada.sasakova@uvlf.sk
Šauličová Marianna +421 915984771 / 2504
Schréter Róbert Ing., PhD. +421 915995006 / 9999 robert.schreter@uvlf.sk
Schwarzbacherová Viera MVDr.,PhD. +421 905642367 / 2367 viera.schwarzbacherova@uvlf.sk
Sciranková Ľuboslava MVDr.,PhD. +421 907923236 / 1500 luboslava.scirankova@uvlf.sk
Segurado Benito Mario +421 917171108 / 1276 mario.segurado@uvlf.sk
Seidel Herbert MVDr.,PhD. +421 915986691 / 2951 herbert.seidel@uvlf.sk
Semánová Janka
Semeš Peter +421 918798137 / 8137 peter.semes@uvlf.sk
Seňko Ivan Ing. +421 908987672 / 3300 sppno@slovanet.sk
Seňková Monika Ing. +421 907913741 / 3305 monika.senkova@uvlf.sk
Sesztáková Edina MVDr.,PhD. +421 915986684 / 2921 edina.sesztakova@uvlf.sk
Ševčíková Zuzana Prof.MVDr.,PhD. +421 915984707 / 2554 zuzana.sevcikova@uvlf.sk
Shymanska Bianka Mgr. +421 915986760 / 1127 bianka.shymanska@uvlf.sk
Silvaši Beáta Bc., MD - zastupuje Martina Dolná beata.silvasi@uvlf.sk
Šimaiová Júlia MVDr. +421 915984713 / 2572 julia.simaiova@uvlf.sk
Šimková Jana MVDr.,PhD. +421 915984618 / 2110 jana.simkova@uvlf.sk
Širilla Ondrej
Sitániová Mária JUDr. +421 918711966 / 1126 maria.sitaniova@uvlf.sk
Skalická Magdaléna MVDr.,PhD. +421 915986731 / 2620 magdalena.skalicka@uvlf.sk
Škovranová Eva +421 905910221 / 2022 eva.skovranova@uvlf.sk
Skurková Lenka MVDr., PhD. lenka.skurkova@uvlf.sk
Slaninová Zuzana Ing. +421 915986740 / 1271 zuzana.slaninova@uvlf.sk
Sláviková Martina , MD - +421 907536671 / 6671 martina.slavikova@uvlf.sk
Slivková Mária +421 905555112 / 5112
Slosiariková Klaudia +421 915984650 / 2227 klaudia.slosiarikova@uvlf.sk
Šmiga Ľubomír MVDr.,PhD. +421 915984666 / 1106 lubomir.smiga@uvlf.sk Web
Smrčo Peter MVDr.,PhD. +421 918653694 / 2236 peter.smrco@uvlf.sk
Smrčová Miroslava RNDr., PhD. miroslava.smrcova@uvlf.sk
Sobčák František
Sobeková Anna Doc.Ing.,PhD. +421 915984614 / 2104 anna.sobekova@uvlf.sk
Sokoliová Diana Mgr. +421 917841426 / 1182 diana.sokoliova@uvlf.sk
Šoltésová Beáta Mgr. +421 917913081 / 1319 beata.soltesova@uvlf.sk
Šoltýsová Veronika +421 908079926 / 9926 veronika.soltysova@uvlf.sk
Sopková Drahomíra MVDr.,PhD. +421 915984767 / 2523 drahomira.sopkova@uvlf.sk
Soroka Jaroslav MVDr. +421 905717254 / 1401 jaroslav.soroka@uvlf.sk
Sotaková Jana +421 915984668 / 2303 jana.sotakova@uvlf.sk
Špalková Michaela MVDr., PhD. +421 905642381 / 2381 michaela.spalkova@uvlf.sk
Spišák Jaroslav +421 905492431 / 3302
Spišáková Blažena Bc. +421 915984561 / 2015
Spišáková Oľga
Spišáková Valéria +421 915986758 / 1407
Spišiak Jozef
Staničová Jana Doc.RNDr.,PhD. +421 915984613 / 2103 jana.stanicova@uvlf.sk Web
Šťavová Ľubica MVDr. +421 915991459 / 2832 lubica.stavova@uvlf.sk
Štecho Juraj +421 917637798 / 2930
Stehlík Richard +421 905722848 / 2848 richard.stehlik@uvlf.sk
Stracenská Natália Mgr. stracenska@uvlf.sk
Straková Katarína Mgr. +421 917829562 / 8931 katarina.strakova@uvlf.sk Web
Strapáč Imrich RNDr. ,CSc. +421 905562369 / 5168 imrich.strapac@uvlf.sk
Strejčková Alena RNDr.,PhD. - MD, zastupuje RNDr. Jana Halušková, PhD. alena.strejckova@uvlf.sk
Štrkolcová Gabriela MVDr., PhD. +421 907798819 / 8819 gabriela.strkolcova@uvlf.sk
Styková Eva MVDr.,PhD. eva.stykova@uvlf.sk
Šuba Martin
Suchárová Valéria +421 917990613 / 6749 valeria.sucharova@uvlf.sk
Suchovič Radoslav Mgr. +421 915984013 / 1211 radoslav.suchovic@uvlf.sk
Süčová Zuzana
Šuleková Monika RNDr.,PhD. +421 918697042 / 7042 monika.sulekova@uvlf.sk
Süli Judit RNDr.,PhD. +421 917441885 / 2206 judit.suli@uvlf.sk
Šulík Ladislav +421 905579559 / 2925
Šulla Igor MVDr.,PhD. +421 915984691 / 2503 igor.sulla@uvlf.sk Web
Šustríková Milena +421 915986722 / 2109 milena.sustrikova@uvlf.sk
Švihrová Valéria Ing. +421 552981303 valeria.svihrova@uvlf.sk
Švorc Igor
Švrček Štefan Prof.MVDr.,PhD. +421 915984658 / 2242
Szabóová Renáta MVDr.,PhD. +421 915742540 / 2540 renata.szaboova@uvlf.sk
Szabóová Tatiana MVDr.,PhD. tatiana.szaboova@uvlf.sk
Szabová Denisa denisa.szabova@uvlf.sk
Szabová Zuzana +421 915986723 / 1134 zuzana.szabova@uvlf.sk
Szepesiová Jana JUDr. +421 905579554 / 1150 jana.szepesiova@uvlf.sk
Szitásová Tatiana +421 915984724 / 1142 tatiana.szitasova@uvlf.sk
Szmolková Monika MVDr. +421 907834382 / 4382 monika.szmolkova@uvlf.sk
Tabačko František
Takáč Vladimír +421 917171065 / 1197 vladimir.takac@uvlf.sk
Takáčová Daniela Doc.MVDr.,PhD. +421 915984608 / 2081 daniela.takacova@uvlf.sk
Takáčová Eva +421 917641886 / 2291 eva.takacova@uvlf.sk
Takáčová Lucia Ing. +421 918377442 / 2517 lucia.takacova@uvlf.sk
Takáčová Tatiana Ing. +421 915992807 / 1123 tatiana.takacova@uvlf.sk
Takácsová Beáta Ing. +421 915986727 / 2612 beata.takacsova@uvlf.sk
Tarabová Lucia MVDr.,PhD. +421 915986737 / 2901 lucia.tarabova@uvlf.sk
Teleky Jana MVDr. +421 907816470 / 6470 jana.teleky@uvlf.sk
Tkáčiková Emília
Tkáčiková Ľudmila Prof.MVDr.,PhD. +421 915984603 / 2060 ludmila.tkacikova@uvlf.sk Web
Tkáčová Veronika PharmDr. +421 908057945 / 7945 veronika.tkacova@uvlf.sk
Tobiášová Veronika +421 915986687 / 2923
Tomko Martin MVDr.,PhD. +421 918413553 / 2107 martin.tomko@uvlf.sk Web
Tomková Iveta MVDr. iveta.tomkova@uvlf.sk
Toporčák Juraj Doc.MVDr.,PhD. +421 915984640 / 2213 juraj.toporcak@uvlf.sk Web
Tormašiová Jarmila
Tormašiová Mária maria.tormasiova@uvlf.sk
Töröková Katarína katarina.torokova@uvlf.sk
Toropila Michal Prof.RNDr.,CSc. +421 905307680 / 2320 michal.toropila@uvlf.sk
Toropilová Denisa MVDr.,PhD. +421 917477963 / 2324 denisa.toropilova@uvlf.sk
Tóth Jozef Ing. +421 905940480 / 1001 jozef.toth@uvlf.sk
Tóthová Csilla MVDr.,PhD. +421 915493082 / 2201 csilla.tothova@uvlf.sk
Tracíková Eva MVDr.,PhD., MD - zast. MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD. eva.tracikova@uvlf.sk
Trbolová Alexandra Prof.MVDr.,PhD. +421 915984659 / 2701 alexandra.trbolova@uvlf.sk
Tresová Jana
Turek Peter Prof.MVDr.,PhD. +421 915922093 / 2004 peter.turek@uvlf.sk
Tureková Renáta MVDr. +421 915984732 / 2933 renata.turekova@uvlf.sk
Uhrinová Anna RNDr.,PhD. +421 905562369 / 5168 anna.uhrinova@uvlf.sk
Uličná Alena alena.ulicna@uvlf.sk
Ungvarská Maľučká Lucia RNDr.,PhD., MD - zast. Smrčová Miroslava, RNDr., PhD. +421 917360631 / 2115 lucia.ungvarska.malucka@uvlf.sk
Urbanová Janka
Váczi Peter MVDr.,PhD. +421 918919685 / 2407 peter.vaczi@uvlf.sk
Vadás Štefan +421 915984589 / 2957
Vadásová Viera +421 915984674 / 2400
Vajda Ján Ing. +421 915986739 / 1255
Vajda Vladimír Prof.MVDr.,PhD. +421 915986903 / 2600 vladimir.vajda@uvlf.sk
Valenčáková Alexandra MVDr.,PhD. +421 905495674 / 5674 avalencakova@uvlf.sk
Valenčáková Alexandra doc. MVDr.,PhD. +421 915984623 / 2131 alexandra.valencakova@uvlf.sk
Valenčáková Petra Bc. +421 915984599 / 2034 petra.valencakova@uvlf.sk
Valko-Rokytovská Marcela RNDr.,PhD. +421 905702031 / 1113 marcela.valko-rokytovska@uvlf.sk
Valocký Igor Prof.MVDr.,PhD. +421 915984677 / 2830 igor.valocky@uvlf.sk
Váradyová Mária +421 915986738 / 2527 maria.varadyova@uvlf.sk
Vargová Daniela +421 915986693 / 2515 daniela.vargova@uvlf.sk
Vargová Gabriela MVDr., PhD. +421 905717255 / 1402 gabriela.vargova@uvlf.sk
Vargová Iveta
Vargová Katarína Mgr. +421 917763446 / 2056 katarina.vargova@uvlf.sk
Vargová Mária MVDr., PhD. +421 905310583 / 1014 maria.vargova@uvlf.sk
Vargová Milada Ing.,PhD. +421 915984669 / 2304
Vasiľ Milan Doc.MVDr.,CSc. +421 905385671 / 2630 milan.vasil@uvlf.sk
Vdoviaková Katarína MVDr.,PhD. +421 915984649 / 2516 katarina.vdoviakova@uvlf.sk
Veles Ján
Vendrák Ján +421 915984016 / 1196
Venglovský Ján Prof.MVDr.,PhD. +421 915984671 / 2306 jan.venglovsky@uvlf.sk
Verebová Lucia Mgr. +421 918922023 / 2026 lucia.verebova@uvlf.sk
Verebová Valéria RNDr. +421 917383133 / 5479 valeria.verebova@uvlf.sk Web
Vidricková Petra MVDr., MD - zast. MVDr. Karolína Macejková petra.vidrickova@uvlf.sk
Vikuková Ingrid Bc. +421 915984656 / 2235 ingrid.vikukova@uvlf.sk
Vilček Štefan Prof.Ing.,DrSc. +421 915984654 / 2232 stefan.vilcek@uvlf.sk Web, Web
Vilimová Eva +421 915992258 / 2725 eva.vilimova@uvlf.sk
Višňanský Martin PharmDr. PhD., MBA, MSc. +421 903752210 / martin.visnansky@uvlf.sk
Vlasáková Michaela MVDr.,PhD. +421 915986747 / 2237 michaela.vlasakova@uvlf.sk
Vlčková Radoslava MVDr.,PhD. +421 905568676 / 2529 radoslava.vlckova@uvlf.sk
Vojtek Boris MVDr.,PhD. +421 917171064 / 2518 boris.vojtek@uvlf.sk
Vrabcová Ingrid Mgr. +421 905218066 / 2924 ingrid.vrabcova@uvlf.sk
Vrabec Vladimír MVDr. +421 917637797 / 2928 vladimir.vrabec@uvlf.sk
Vrátnica Areál Komenského 73 +421 905561511 / 1062 vratnica.uvlf@uvlf.sk
Vrátnica Areál pri Hati +421 907988482 / 1158 vratnica.hat@uvlf.sk
Vrátnica Chemický pavilón +421 915986751 / 1013 vratnica.pchd@uvlf.sk
Vrátnica Farmácia +421 905342826 / 1160 vratnica.farmacia@uvlf.sk
Vrátnica ŠD1 +421 915986909 / 1305 vratnica.sd1@uvlf.sk
Vrátnica ŠD2 +421 915986910 / 1307 vratnica.sd2@uvlf.sk
Výrostková Jana MVDr.,PhD. jana.vyrostkova@uvlf.sk
Weiserová Marcela
Weissová Tatiana MVDr.,PhD. +421 915986679 / 2911 tatiana.weissova@uvlf.sk
Wolaschka Tomáš PharmDr. PhD. +421 908923059 / 4785 tomas.wolaschka@uvlf.sk
Yeltsová Oryna Bc. +421 915984559 / 1195 oryna.yeltsova@uvlf.sk
Závodník Ľudovít
Závodská Erika +421 915986724 / 2605 erika.zavodska@uvlf.sk
Zborovjan Martin Mgr., PhD. +421 907796745 / 6745 martin.zborovjan@uvlf.sk Web
Zelinková Gabriela +421 915984769 / 2322 gabriela.zelinkova@uvlf.sk
Zemková Ľubica Bc., MD - zast. Mitrová Renáta, Bc. +421 908863015 lubica.zemkova@uvlf.sk
Žert Zdeněk MVDr.,CSc.,Dipl. ECVS +421 905258273 / 8273 zdenek.zert@uvlf.sk
Zibrin Martin Prof.MVDr.,PhD. +421 915984694 / 2510 martin.zibrin@uvlf.sk
Zigo František MVDr., PhD. +421 908862948 / 2948 frantisek.zigo@uvlf.sk Web
Zodpovedná osoba - OOÚ +421 55 2981998 osobne.udaje@uvlf.sk
Žuravlov Ronald Ing. +421 907799156 / 9156 ronald.zuravlov@uvlf.sk
Žuravlovová Lenka Mgr. +421 905899433 / 1116 lenka.zuravlovova@uvlf.sk