Kovalkovičová Natália Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Email: 
natalia.kovalkovicova@uvlf.sk