Správa o činnosti Správnej rady

Dátumzoradiť vzostupne Dokument
06.07.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 14052018
14.05.2018 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 14. 05. 2018
09.04.2018 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2017
15.02.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 18122017
05.12.2017 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 18. 12. 2017
10.07.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 15052017
31.05.2017 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2016
23.01.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 19122016
21.11.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 19. 12. 2016
10.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 26092016
10.11.2016 Prezenčná listina SpR UVLF - 26. 09. 2016
31.08.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 26. 09. 2016
25.07.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 30.05.2016
18.05.2016 Oznámenie o zasadnutí SR UVLF v Košiciach - 30. 05. 2016
08.04.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 21032016
06.04.2016 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2015
24.02.2016 Oznámenia o zasadnutí SR - 21. 3. 2016
15.06.2015 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 25052015
09.05.2014 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2013
14.11.2013 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
30.05.2012 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011
16.02.2011 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2010
29.03.2010 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2009
29.03.2009 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008
24.04.2008 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2007
20.02.2006 Správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2005