Zápisnica zo zasadnutí Správnej rady UVLF v Košiciach

Dátum Dokument  
14.05.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach
14.05.2018 Oznámenie o zasadnutí Správnej rady UVLF v Košiciach
18.12.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach
18.12.2017 Oznámenie o zasadnutí Správnej rady UVLF v Košiciach
15.05.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach
19.12.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach
19.12.2016 Oznámenie o zasadnutí Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26.09.2016 Prezenčná listina zo zasadnutia SpR UVLF v Košiciach
26.09.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
26.09.2016 Oznámenie o zasadnutí Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30.05.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30.05.2016 Oznámenie o zasadnutí Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21.03.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
19.02.2016 Oznámenie o zasadnutí Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
25.05.2015 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
25.03.2015 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach