Prijímaciemu konanie

Dátumzoradiť vzostupne Dokument
20.06.2018 Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akademickom roku 2018-19
27.04.2018 Súhlas so spracovaním osobných údajov
21.11.2017 Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach - 2018/2019
30.08.2017 Hodnotenie prijímacieho konania a ďalších podmienok na akademický rok 2018/2019
29.08.2017 Informácie k prijímaciemu konaniu na UVLF v Košiciach na ak. r. 2018/2019
14.11.2016 Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach - 2017/2018
08.09.2016 Informácie k prijímaciemu konaniu na UVLF v Košiciach na ak. r. 2017/2018
07.09.2016 Hodnotenie prijímacieho konania a ďalších podmienok na akademický rok 2017/2018
21.06.2016 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Biológia / Chémia 2016 - 2017
09.05.2016 Informácie k PK na UVLF v Košiciach na ak. r. 2016-17 ŠP Farmácia
29.04.2016 Hodnotenie prijímacieho konania a ďalších podmienok na akademický rok 2016/2017
15.04.2016 Prihláška na doktorandské štúdium pre 3. stupeň
21.01.2016 Informácie k prijímaciemu konaniu na UVLF v Košiciach na ak. r. 2016/2017
20.01.2016 Prípravný kurz z chémie a biológie pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach pre VVL a HP - 2016
05.10.2015 SCIO - Národné porovnávacie skúšky - 20.01.2015
10.07.2015 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Biológia / Chémia 2015 - 2016
24.06.2015 Prijimacie konanie pre 3. stupen na UVLF 2015-2016
27.05.2015 Hodnotenie prijímacieho konania a ďalších podmienok pre prijatie na štúdium na ak. r. 2015/2016
27.05.2015 Informácie o priebehu prijímacieho konania na ak. r. 2015/2016
09.06.2014 Prijímacie konanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015
28.02.2014 Schéma - NPS SCIO
17.02.2014 Informácie k prijímaciemu konaniu na UVLF v Košiciach na ak. r. 2015/2016
12.11.2013 Postup pri uznávaní dokladu (nostrifikácii) o ukončení štúdia (stredná škola) vydaného zahraničnou školou
15.08.2013 2.kolo - Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vš vzdelávania v den. a ex. forme v ak.r.2013/2014
05.06.2013 Pokyny študentom k PK 2013
23.11.2012 Vzor NPS testu pre uchádzačov
13.07.2012 Výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium UVLF pre ak. rok 2012 - 2013
25.06.2012 Informácie o priebehu prijímacieho konania 2012 - 2013
21.06.2012 Informácie pre novoprijatých doktorandov - 28.8.2014
21.06.2012 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Chémia 2011 - 2012
21.06.2012 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Biológia 2011 - 2012
21.06.2012 Postup pri prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium