Klinika koní

Všeobecné informácie

Ordinačné hodiny:
Veterinárna pohotovosť pre kone / Equine Emergency Veterinary Service: +421 907 771 990
Veterinárna pohotovosť pre veľké hospodárske zvieratá – klinika zabezpečuje pôrod, cisársky rez a iné urgentné stavy reprodukčného aparátu

Service / Lekár: +421 907 771 990
  +421 915 984 755

Pondelok 8:00 – 12:00   13:00-18:00
Utorok 8:00 – 12:00   13:00-18:00
Streda 8:00 – 12:00   13:00-18:00
Štvrtok 8:00 – 12:00   13:00-18:00
Piatok 8:00 – 12:00   13:00-18:00
Sobota 8:00 – 12:00
Nedeľa 8:00 – 12:00
Štátny sviatok 8:00 – 12:00

Mimo ordinačných hodín pre neodkladné prípady bude zabezpečovaná pohotovosť privolaným lekárom s príplatkom podľa cenníka.
Pohotovostný príplatok od 15,00-8,00 h 19,92€
Vyžiadaná návšteva u pacienta mimo územia v správe UVL 19,92€

Klinika koní poskytuje:

  • 24 hodinovú operačnú pohotovosť pre kone s kolikou a iné urgentné stavy
  • Hospitalizáciu pacienta s 24 hodinovým odborným dohľadom
  • Chirurgické a ortopedické vyšetrenie a ošetrenie koní
  • Vyšetrenie a ošetrenie v oblasti vnútorných chorôb koní
  • Reprodukčný servis pre kobyly (inseminácia chladeným a hlboko zmrazeným semenom, rannú diagnostiku gravidity kobýl)
  • Komplexné vyšetrenie koňa pred kúpou
  • Periodické a ortopedické podkúvanie koní
  • Poradenský servis pre chovateľskú verejnosť

Adresa:
Univerzita veterinárskeho lekárstva
Klinika koní
Komenského 73
041 81 Košice