Projekt IKT 5.1/03 - "Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach II."