Charakteristika Arda

„ARDO“ – časopis študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyšiel prvýkrát v decembri 2010. Za jeho vznikom je nadšenie hŕstky študentov, ktorí cítili absenciu média, ktoré by v dobe rozvinutých informačno-komunikačných technológií oslovilo študentov všetkých študijných programov našej univerzity. Tlačená podoba časopisu sa overila ako stále najzaujímavejšia forma komunikácie so širokou čitateľskou verejnosťou. Časopis vychádza dvakrát za semester.

Názov Ardo sa inšpiroval menom sochy koňa ušľachtilého oldenburského plemena, ktorej autorom je najvýznamnejší český sochár na prelome 19. a 20. storočia, predstaviteľ monumentálneho realizmu a zakladateľ novodobého českého sochárstva Josef Václav Myslbek. V roku 1979 odliali v ČKD Blansko dve totožné bronzové sochy Arda, jeden exemplár je dodnes majetkom UVLF v Košiciach, momentálne vystavený v centre mesta Košice, medzi Orľou a Zvonárskou ulicou.

Redakčná rada:
predseda redakčnej rady – Andrej Récky, Miroslava Matíková
redakčná rada – Monika Drážovská, Ondrej Kandráč, Noema Kmecová, Petra Kochanová, Jaroslava Zlatušková, Natália Levická, Martin Kilík
fotograf – Milan Berík
ilustrácie – Veronika Adamová

Redakcia:
Študentské domovy UVLF v Košiciach
Cesta pod Hradovou 11 a 13, 040 01 Košice
e-mail: ardouvlf@gmail.com

Tlač: Edičné stredisko a predajňa literatúry, UVLF v Košiciach