Kontakty Erasmus+

 Inštitúcia

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach

 Adresa

 Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia

 ID kód

 SK KOSICE01

 Vedenie inštitúcie

 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

 pozícia

 rektorka

 URL

 http://www.uvlf.sk

 Inštitucionálny koordinátor  Erasmus+

 Meno

 prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

 Pozícia

 prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

 Adresa

 Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia

 tel. kontakt

 +421 915 984 704

 e-mail

 zita.faixova@uvlf.sk

 URL

 http://www.uvm.sk/sk/erasmus

 Kancelária Erasmus+

 Vedúci koordinátor

 MVDr. Libuša Bodnárová

 Adresa

 Komenského 73, 041 81 Košice, Slovakia

 tel. kontakt

 +421 915 986 672

 e-mail

 libusa.bodnarova@uvlf.sk

 Koordinátor  (odchádzajúci študenti)

 MVDr. Monika Garčárová

 tel. kontakt

 +421 915 986 672

 e-mail

 monika.garcarova@uvlf.sk