Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania