Klinika malých zvierat

Všeobecné informácie

ORDINAČNÉ HODINY


Oddelenia vnútorných chorôb a
Oddelenia chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie

Telefonický kontakt na Recepciu UVN počas ordinačných hodín: 0915 991 474

  Pohotovosť
Pondelok 8:30 - 12:00 13:00 - 15:30* 15:30 - 8:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30* 15:30 - 8:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30* 15:30 - 8:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:30* 15:30 - 8:00
Piatok 8:30 - 12:00 13:00 - 15:30* 15:30 - 8:00
* - (uprednostnení objednaní pacienti)
 
Pondelok - Piatok Od 8:00 - 9:00 sú uprednostňovaní pacienti na odber krvi  

Objednávanie pacientov počas ordinačných hodín na t. č. 0917 634 340 (Ambulancia vnútorných chorôb malých zvierat).

Veterinárny lekár je vždy prítomný na pracovisku, účtovanie úkonov je podľa platného cenníka. K úkonu je prirátaný pohotovostný príplatok.

Röntgenologické pracovisko

Pondelok 9:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok 8:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda 8:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Štvrtok 8:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok 8:00 - 11:30 13:00 - 14:30

Pacienti na vyšetrenie sa objednávajú (s výnimkou akútnych prípadov) telefonicky na t. č. 0915 992 258 (RTG laborant), 0915 991 474 (Recepcia UVN) alebo osobne. Poradie pacientov stanovuje vet. lekár RTG pracoviska.

  • Adresa:
    Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
    Komenského 73
    041 81 Košice

Formuláre – Röntgen ( Dysplázia bedrového kĺbu)
Formulár DBK a DLK 10 10 10 Ledecky
Cerfikat OCD
Certifikat - patela
Certifikát pre hodnotenie vrodených anomálií chvostových stavcov u psov