Klinika malých zvierat

Doktorandi

Oddelenie chirurgie, ortopedie, röntgenológie a reprodukcie:

MVDr.Agnieszka Balicka
MVDr.Michal Žilinčík
MVDr. Kristína Huňáková

Oddelenie vnútorných chorôb:

Interná forma
MVDr. Michal Žilinčík
MVDr. Agnieszka Balická
MVDr. Miroslav Přikryl
MVDr. Alenu Micháľovú
MVDr. Radka Titková
 

Externá forma:
MVDr. Katarína Goldírová
MVDr. Lucia Jurkuláková