Legáth Jaroslav Prof.MVDr.,CSc.

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Funkcie: 
vedúci katedry
vedúci ústavu toxikológie
Telefón a klapka: 
+421 905442824 / 1199
Email: 
jaroslav.legath@uvlf.sk
Životopis: