Kúššová Dana

Pracovisko: 
Právne a personálne oddelenie
Telefón a klapka: 
+421 915984727 / 1151
Email: 
dana.kussova@uvlf.sk