Višňanský Martin PharmDr. PhD., MBA, MSc.

Pracovisko: 
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
Telefón a klapka: 
+421 903752210 /
Email: 
martin.visnansky@uvlf.sk