Lohajová Ľuboslava MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Telefón a klapka: 
+421 915984615 / 2105
Email: 
luboslava.lohajova@uvlf.sk