Kottferová Jana Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984670 / 2305
Email: 
jana.kottferova@uvlf.sk