Pulz Eduard

Pracovisko: 
Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
Telefón a klapka: 
+421 915986757 / 1406