Bednáriková Etela

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984655 / 2233
Email: 
etela.bednarikova@uvlf.sk