Karaffová Viera MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 905871840 / 2585
Email: 
viera.karaffova@uvlf.sk