Ferko Marek Ing.

Pracovisko: 
Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica
Telefón a klapka: 
+421 905358091 / 3303