Figurová Mária MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Telefón a klapka: 
+421 917 115295 / 1310
Email: 
maria.figurova@uvlf.sk