Capík Igor Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915984661 / 2710
Email: 
igor.capik@uvlf.sk

Špecializácia: Stomatológia

 • Kariérny postup:
  - Štátna veterinárna správa - hygienický dozor r. 1986
  - Ústredná veterinárna nemocnica, oddelenie chirurgie r. 1987-1991
  - Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, Klinika malých zvierat, oddelenie chirurgie, r. 1991 – doteraz
 • Študijné pobyty:
  - Richardson clinic, New Jersey, USA, r.1993
  - Veterinarska fakulta Ljublana, Slovinsko, r. 2000
 • Téma dizertačnej práce: Štúdium stomatologických chorôb u psov, obhájená v r.1998
 • Téma habilitačnej práce: Štúdium endodontického systému a protetiky špičiakov u psov, obhájená v r. 2004
 • Témy riešených a nových diplomových a bakalárskych prác:
  - Použitie voľných a rotovaných gingiválnych štepov pri pokročilých parodontózach u psov.
  - Liate čapové korunkové náhrady špičiakov u psov.
  - Endodoncia - terapia periapikálnych zápalových procesov u psov.
  - Účinok endodontických irigantov na mikroflóru koreňového kanála u psov.
  - Porovnanie gutaperčových obturačných techník koreňového kanála u psov.
  - Nádory ústnej a nosovej dutiny u psov.
  - Prevalencia ochorení dutiny ústnej u psov.
  - Ortodontická terapia u psov.
  - Endodontická terapia u psov.
  - Kardio-respiračné parametre pri rôznych anestéziách u mačiek.
 • Klinická činnosť:
  - Diagnostika a chirurgická terapia chorôb ústnej dutiny.
  - Diagnostika a chirurgická terapia chorôb nosovej dutiny.
  - Chirurgia mäkkých tkanív