Szepesiová Jana JUDr.

Pracovisko: 
Právne a personálne oddelenie
Telefón a klapka: 
+421 905579554 / 1150
Email: 
jana.szepesiova@uvlf.sk