Oružinská Beáta

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 905295488 / 2978
Email: 
beata.oruzinska@uvlf.sk