Spišáková Blažena Bc.

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 915984561 / 2015