Marcin Andrej MVDr.,Bc.,CSc.

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Telefón a klapka: 
+421 908610382 / 1004
Email: 
andrej.marcin@uvlf.sk