Klik Igor

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 917597907 / 1194
Email: 
igor.klik@uvlf.sk