Levkut Mikuláš Prof.MVDr.,DrSc.

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Funkcie: 
vedúci katedry
vedúci ústavu patologickej anatómie
Telefón a klapka: 
+421 915984705 / 2552
Email: 
mikulas.levkut@uvlf.sk