Lenártová Viera Prof.Ing.,CSc.

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Telefón a klapka: 
+421 915992256 / 2108
Email: 
viera.lenartova@uvlf.sk