Komorová Petronela Ing.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Email: 
petronela.komorova@uvlf.sk