Chriašteľová Darina Ing.

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 905907437 / 1181
Email: 
darina.chriastelova@uvlf.sk