Hurníková Zuzana MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 905338407 / 9995
Email: 
zuzana.hurnikova@uvlf.sk