Gregorovičová Ľudmila

Pracovisko: 
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Telefón a klapka: 
+421 915986742 / 1272