Švorc Igor

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií