Hadbavný Michal Ing.,CSc.

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Funkcie: 
vedúci ústavu súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 907980997 / 1200
Email: 
michal.hadbavny@uvlf.sk