Nagyová-Tkáčová Ľudmila

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky