Kováčová Katarína

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 915984601 / 2035
Email: 
katarina.kovacova@uvlf.sk