Pavlíková Margita

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky