Horňák Slavomír MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915984665 / 2727
Email: 
slavomir.hornak@uvlf.sk

Špecializácia: Chirurgia mäkkých tkanív

 • Študijné pobyty:
  - Praha, Česká republika, r. 2005-2006
 • Téma dizertačnej práce: Terapia defektov kĺbovej chrupky v experimente u králikov
 • Témy riešených a nových diplomových a bakalárskych prác:
  - Artroskopia psov
 • Grantové úlohy a projekty:
  - Využitie metód tkanivového inžinierstva pri terapii zlomenín u vtákov
 • Klinická činnosť:
  - Endoskopia GIT
  - artroskopia