Grega Tomáš

Pracovisko: 
Oddelenie ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915912447 / 1157
Email: 
tomas.grega@uvlf.sk