Weissová Tatiana MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Funkcie: 
vedúca oddelenia vnútorných chorôb
Telefón a klapka: 
+421 915986679 / 2911
Email: 
tatiana.weissova@uvlf.sk
 • Špecializácia: Choroby mačiek
 • Kariérny postup:
  - JRD Kráľovce, vedúca laboratória, r. 1985 – 1991
  - UVL, II. Interná Klinika, interná doktorandka, r. 1991 – 1996
  - UVL, I. Interná Klinika, odborný asistent, r.1996 – doteraz
 • Študijné pobyty:
  - Alamo Feline Health Center, San Antonio, Texas, USA, r. 2008
 • Téma dizertačnej práce: Metabolicko – toxické aspekty fluóru u oviec, obhájená v r. 1997
 • Témy riešených a nových diplomových a bakalárskych prác:
  - Ochorenia dutiny ústnej u mačiek
  - Zlozvyky u psov
  - Obezita a jej negatívne dôsledky na organizmus psov
  - Nežiadúca eliminácia u mačiek
  - Možnosti fytoterapie pri ochoreniach pečene u psov
  - Otravy u psov
 • Grantové úlohy a projekty:
  - Vývoj diagnostických a terapeutických prístupov u imunitne podmienených endokrinopatií psov, grant VEGA 1/ 0351/08
 • Klinická činnosť:
  diagnostika a terapia v rámci špecializácie:
  - ultrasonografia dutiny brušnej
  - elektrokardiografia
  - laboratórna diagnostika