Onda Štefan

Pracovisko: 
Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica
Funkcie: 
Sekretariát ŠPP
Telefón a klapka: 
+421 905492432 / 3304