Mertinková Otília

Pracovisko: 
Sekretariát rektorky
Telefón a klapka: 
+421 915923195 / 1122
Fax: +421 55 2981112
Email: 
sekretariat@uvlf.sk