Nemcová Radomíra doc. MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Funkcie: 
vedúca laboratória gnotobiológie
Telefón a klapka: 
+421 907919525 / 1501
Email: 
radomira.nemcova@uvlf.sk