Lazúr Marián

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 907741481 /
Email: 
marian.lazur@uvlf.sk