Slivková Mária

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 905555112 / 5112