Dianovský Ján Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra biológie a genetiky
Telefón a klapka: 
+421 915984676 / 2550
Email: 
jan.dianovsky@uvlf.sk