Ondrejková Anna Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Funkcie: 
vedúca katedry
vedúca ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny
Telefón a klapka: 
+421 915984647 / 2223
Email: 
anna.ondrejkova@uvlf.sk