Bodnárová Libuša MVDr.

Pracovisko: 
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Funkcie: 
riaditeľka
Telefón a klapka: 
+421 915986672 / 1270
Email: 
libusa.bodnarova@uvlf.sk